Çerez Politikası

MB Oyun Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. olarak, Şirketimizle paylaştığınız kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyor; bu amaçla kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti gösteriyoruz. Bu kapsamda işbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun (Kanun) 10. maddesinin bir gereği olarak tarafınızla paylaşılmaktadır.  Bu Çerez Politikası (kısaca “Politika” olarak anılacaktır.); MB Oyun Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. tarafından yürütülen internet siteleri ve mobil platformlar için geçerli olup, çerez kullanımına ilişkin ilkeleri açıklamaktadır.

I. Çerez (Cookie) nedir?

Çerez bir internet sitesinin veya bir mobil uygulamanın düzgün bir şekilde çalışması, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, sitenin geliştirilmesi ve optimize edilmesi, daha uygun, ilgiye dayalı reklam sunma, ziyaretçiler için ilgi çekici ve kişiselleştirilmiş bir internet sitesi/uygulama ve reklam portföyü sunmak amacıyla cihazlara (bilgisayar, akıllı telefon, tablet) yerleştirilen küçük veri parçacıklarıdır.

Çerezler internet sitemizin veya mobil platformların tercihlerinizi hatırlamasında yardımcı olurlar. (Örneğin internet sitemize giriş yaparken girdiğiniz bilgiler, dil, konum ve diğer tercihler). Böylelikle internet sitemiz veya mobil uygulamalarmızı ziyaret ettiğinizde söz konusu bilgileri tekrar girmeniz gerekmez.

II. Cihazlarınızda ne tür çerezler tutuyoruz ve bunları ne amaçla işliyoruz?

Çerez servis sağlayısı Çerez ismi Çerez tanımı Çerez tipi Çerez
süresi
zulaoyun.com _fbp Facebook tarafından, üçüncü taraf reklam verenlerden, gerçek zamanlı teklif verme gibi bir dizi reklam ürünü sunmak amacıyla kullanılmaktadır. Hedefleme 3 ay
zulaoyun.com _ga Kullanıcıları, rastgele oluşturulmuş bir sayıyı müşteri tanımlayıcısı olarak atayarak, ayırt etmek amacıyla kullanılmaktadır. Performans 2 yıl
zulaoyun.com _gcl_au Google AdSense tarafından reklamlar web siteleri üzerindeki etkilerini ölçümlemek amacıyla kullanılır. Marketing 3 ay
zulaoyun.com _gid Ziyaret edilen her bir sayfa özelinde benzersiz bir değer atamak amacıyla kullanılmaktadır. Performans 1 gün
zulaoyun.com _hjid Siteye giriş yapan her kullanıcı için eşsiz bir ID ataması yapılır, bu çerez bu ID değerini korumak amacıyla kullanılır. Bu, aynı siteye yapılan sonraki ziyaretlerdeki davranışın aynı kullanıcı kimliğiyle ilişkilendirilmesini sağlar. Fonksiyonel 365 gün
zulaoyun.com _hjTLDTes Hotjar betiği çalıştığında, sayfa ana bilgisayar adı yerine kullanmamız gereken en genel çerez yolunu belirlemeye çalışır. Bu çerez, tanımlama bilgilerinin alt etki alanları arasında (uygun olduğunda) paylaşılabilmesi için yapılır. Bunu belirlemek için, başarısız olana kadar farklı URL alt dizesi alternatifleri için _hjTLDTest çerezini saklamaya çalışırız. Bu kontrolden sonra çerez kaldırılır. Fonksiyonel Oturum süresi boyunca
hesap.zulaoyun.com .AspNetCore.Antiforgery.xxxxxxxxxxx Cross-site scripting (XSS) ataklarını engellemek adına, her kullanıcıya göndereceği her bir form için eşsiz token oluşturulur. Bu değeri korumak amacıyla kullanılmaktadır. Güvenlik Oturum süresi boyunca
hesap.zulaoyun.com ASP.NET_Sessionld İnternet sitesinde gezinti sırasında sınırlı bir oturum süresi içerisinde aynı tarayıcıdan gelen talepleri tanımlamak için gereklidir. Kesinlikle gerekli Oturum süresi boyunca
hesap.zulaoyun.com .AspNetCore.Cookies İnternet sitesinde gezinti sırasında sınırlı bir oturum süresi içerisinde aynı tarayıcıdan gelen talepleri tanımlamak için gereklidir. Kesinlikle gerekli Oturum süresi boyunca
hesap.zulaoyun.com .zula.bc BannerClickId, web sitesinde gezinti yapan kullanıcının siteye nasıl geldiği (reklam, organik arama vs.) bilgisini tutan eşsiz değerdir. Hedefleme 2 ay

Belirtilen çerezlerin kullanım amacı;
 • Hizmetlerimizi kullanmak için oturum açtığınızda sizi tanımak.
 • Hizmetlerimiz ile ilgili bilgilendirme ve tanıtımlar da dahil olmak üzere, ilginizi çekebilecek özellikler, ürünler ve hizmetleri size sunmak.
 • Dolandırıcılık faaliyetlerini önlemek.
 • Güvenliği iyileştirmek.
Çerezler üzerinden topladığımız verileri kimliğinizi belirlemek amacıyla kullanmayız. Çerezler bu Politika’da belirtilen amaçlar dışında kullanılmaz. 

III.    Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılması

Şirketimiz kişisel verilerinizi Kanun ve sair mevzuat kapsamında:
 • Facebook, google servislerinin kullanılabilmesi ve bu bağlam üzerinden bağlanmanız halinde bu bilgiler belirtilen sosyal medya platformlarının uzantıları üzerinden eşleştiğinden veriler aktarılmaktadır.
 • Hotjar uygulaması üzerinden müşteri deneyimini anlamlandırıp iyileştirmek ve sitenin performansını arttırmak için bu firmaya aktarım yapılmaktadır.
IV.    Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Aşağıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanmaktadır. 
 • Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması.
 • Kullanıcı sözleşmesinin kurulması ya da kullanıcı sözleşmesinin ifası
V.    Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanunun 11 numaralı maddesi gereğince, Şirketimize başvurarak;
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 • Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
Kanun’un uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve kişisel verilerinizle ilgili her türlü sorunuzu MBOyun Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş., Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No:124, Özsezen İş Merkezi, B Blok, Kat:11, Şişli/İSTANBUL adresine (noter, iadeli taahhütlü mektup vb.) ya da [email protected] , [email protected]  adresine kimliği tespit eden kimlik fotokopisi ile yazılı olarak iletebilirsiniz. 

Çerezleri nasıl kontrol ederim?

Tarayıcılar genellikle çerezleri otomatik olarak kabul etmektedir. İnternet sitemizi kullanabilmek için çerez kullanımı zorunlu değildir, Çerezleri dilediğinizde silebilir ve/veya engelleyebilirsiniz. Cihazınızda halihazırda mevcut olan çerezleri silebilir ve internet tarayıcınızı çerezleri engelleyebilecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Tarayıcınızdaki "Yardım" fonksiyonunu kullanarak ilgili ayarların yerini bulabilirsiniz. 

Çerezleri kabul etmek, internet sitemizi kullanmak için zorunlu değildir ama size daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlar. Çerezleri silebilir veya engelleyebilirsiniz fakat bu halde internet sitemiz gerektiği gibi çalışmayabilir.
 
Tarayıcınızı ayarlamanız halinde, internet sitemizi her ziyaret edişinizde verdiğiniz bilgileri tekrar girmeniz gerekir ve internet sitesinde yer alan bazı hizmetler gerektiği gibi çalışmayabilir. 

Ek olarak, tarayıcınız üzerinden çerezleri silebilir veya tarayıcınızda saklanan çerezlerin listesini ve değerlerini görebilirsiniz. Tarayıcınızın çerez yönetimi işlevleri hakkında detaylı bilgi için lütfen aşağıdaki ilgili linke tıklayarak tarayıcınızın internet sitesinden bilgi alınız.

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr
Mozilla: https://support.mozilla.org/tr/kb/cerezler-web-sitelerinin-bilgisayarinizda-depoladi
Apple Safari: https://support.apple.com/tr-tr/guide/safari/sfri11471/mac
Opera Safari: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
Microsoft Explorer: https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Ayrıca;

 • Google Analytics tarafından yönetilen Çerezleri kapatmak için tıklayınız.
 • Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için tıklayınız.
 • Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler Your Online Choices üzerinden yönetilebilir.
 • Mobil cihazlar üzerinden Çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.

Çerezler ile ilgili daha detaylı bilgi için, https://www.aboutcookies.org veya https://www.youronlinechoices.eu/ adresini ziyaret edebilir ya da "Privacy Badger" uygulamasını kullanabilirsiniz (https://www.eff.org/tr/privacybadger).

page-cover