TRANSAKZİYA BƏLƏDÇİSİ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Hesap.zulaoyun.com üzerinden gerçekleştirilen satış işleminin konusunu oluşturan ürün “Zula Altın” olup işbu “Zula Altını” oyun içindeki ücretli özel hizmetler için kullanılan oyun değeridir. Bu ürünün satışında yasal herhangi bir kısıtlama ve sınırlama yoktur. Bu yönüyle Zula Altının satışının tabi olduğu özel bir yaş sınırı veya hukuki bir yasaklama bulunmamaktadır. Medeni Kanun, Borçlar Kanunu ve Perakende Mevzuatı itibarıyla ZULA ALTINI'nın satışını veya yaşa göre satışını yasaklayan veya kısıtlayan bir düzenleme bulunmamakta, satış özel bir izne tabiiyeti bulunmamaktadır.

Zula Altını, elektronik ortamda kullanılabilmesinden ve satın almayla birlikte hesaba yüklenen bir oyun değeri olmasının sonuçları şu şekildedir;

SİPARİŞ ADIMLARI

1
Adım 1
2
Adım 2
3
Adım 3
4
Adım 4
5
Adım 5
6
Adım 6
7
Adım 7

GEÇMİŞ ALIŞVERİŞ BİLGİSİ

Kullanıcı, gerçekleştirdiği satın almaları hesap.zulaoyun.com internet sitesinin “ödeme geçmişi” sekmesi üzerinden takip edebilmekte ve gerçekleştirdiği mesafeli satış sözleşmesi ve ön bilgilendirme formuna bu sayfadan ulaşabilmektedir. Kullanıcı’nın hesap.zulaoyun sayfasına erişmeden “mesafeli satış sözleşmesi” sekmesi üzerinden de erişebilmekte olup satın alma öncesinde ilgili sözleşmeyi incelemesi mümkün hale gelmektedir. Işbu mesafeli satış sözleşmesi ve ön bilgilendirme formu Türk Borçlar Kanunu kapsamındaki alacak zamanaşımı süresi olan 10 yıl boyunca saklanmaktadır.

Ödeme Geçmişi

SİPARİŞİ DÜZELTME VE GERİ GERİ ALMA ALIŞVERİŞ

Kullanıcı 3 nolu adımda seçtiği Zula Altın adedini geri alma ve değiştirme işlemini 4-5-6 nolu adımlarda yapabilmekte ve 5 nolu adımda mesafeli satış sözleşmesi onaylaması aşamasında ilgili sözleşme metninde satın alınması planlanan ürün detayına da ulaşabilmektedir.

UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLU

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde geçerli olmak üzere her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar olan ihtilaflar için Kullanıcı işleminin yapıldığı veya Kullanıcı ikametgahının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Kullanıcı işleminin yapıldığı veya Kullanıcı ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemeleri Yetkili olacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE GİZLİLİK POLİTİKASI

Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesi’ni onaylamasının ertesinde oluşturulan üyelik üzerinden hesap.zulaoyun.com internet sitesine ve Zula oyununa erişebilmektedir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 10 gereği veri sorumlusu sıfatıyla kullanıcımızın “ilgili kişi” sıfatından dolayı kendisinin inceleyebileceği aydınlatma metni internet sitesinde yer almaktadır. Çerez kullanımı ile ilgili detaylı bilgi için “Çerez Politikası incelenebilecektir.