Zula

silahlar

Fateh
Fateh
Shaher
Shaher
Kar98
Kar98
AUG A3
AUG A3
TAR21
TAR21
DSR1
DSR1
P90
P90
TRX
TRX
MPT-76S
MPT-76S
M6 LWRC
M6 LWRC
ARX 160
ARX 160
Kriss Vector
Kriss Vector
Cheytac M200
Cheytac M200
UMP45
UMP45
Famas
Famas
BORA 12
BORA 12
Nova
Nova
L115A3
L115A3
G36
G36
FN FAL
FN FAL
AK-47
AK-47
M468
M468
AWP
AWP
Doldurma Müddəti:
0
Atəş sürəti:
0
Zərər:
0
Geri çəkilmək:
0
Effektiv dərəcə:
0
Mobillik:
0
Darağın ölçüsü:
0
Qərəz:
0
+ 0

Test
page-cover